موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه کردستانموسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه کردستان
فراموشی رمز عبور ؟

مراکز درمانی و توانبخشی

مراکز درمانی و توانبخشی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه کردستان

توانبخشی سنندج

0 نقد و بررسی

مرکز توانخشی ایثار با هیدروتراپی و فیزیوتراپی خود مجهزترین مرکز توانبخشی در سطح استان (جهت آبدرمانیو سایر توانبخشی ها) می‌باشد.

حدود قیمت0.000ت انتخاب